صدای عروس هلندی ماده

توانایی عروس هلندی ماده برای تولید صداهای مختلف کمتر از عروس نر است، ولی باز هم عروس ماده آواهای زیادی را تولید می‌کند. در ادامه تعدادی آواز عروس هلندی ماده را لیست کردیم:

پیشنهاد چند اسباب بازی جالب برای عروس هلندی

پیشنهاد چند قفس مناسب عروس هلندی

پیشنهاد چند غذای محبوب عروس هلندی