صدای عروس هلندی ماده

توانایی عروس هلندی ماده برای تولید صداهای مختلف کمتر از عروس نر است، ولی باز هم عروس ماده آواهای زیادی را تولید می‌کند. در ادامه تعدادی آواز عروس هلندی ماده را لیست کردیم:

درحال دریافت محصولات منتخب …