جنبه‌های مثبت و منفی تقلید صوت، كدام طوطی سخنگوتر است؟

تقلید صوت همواره جنبه مثبت نداشته و ممکن است در برخی مواقع اسباب مزاحمت شود. طوطی‌های با استعداد فقط به تقلید صداهای انسان‌ها یا صداهای دلنشین و آواز نپرداخته، بلکه صداهای آزاردهنده و یا خبری اطراف خود را نیز تقلید می‌کنند. آنان قادرند صدای جاروبرقی، زنگ در، تلفن و غیره را به خوبی تقلید کنند و اسباب مزاحمت را ایجاد کنند.

در جواب این سوال که کدام طوطی قدرت و استعداد تقلید حرکات، صدا و کلمات را دارند باید گفت که؛

تمامی ‌طوطی‌ها دارای استعداد یادگیری هستند و می‌توانند کلمات را تقلید کنند. حال بعضی از آن‌ها، از استعداد بالایی برخوردارند و بعضی دیگر استعداد کمتری نسبت به بقیه دارند و این به این معنی نیست که استعداد ندارند و نمی‌توانند صداها را تقلید کنند. 

در جواب کدام‌یک از طوطی‌ها قادر به تکلم بوده و کدام نوع از استعداد بیشتری برخوردار است؟ آیا سن در تقلید صدا تاثیرگذار است؟ گفته می‌شود؛

تقریبا تمامی‌طوطی‌ها قادر به تقلید صداها و واژه‌های بیگانه هستند. ولی استعداد یادگیری در یکایک آن‌ها متفاوت بوده و حتی در یک گونه طوطی انواع مختلف آن دارای استعداد‌های متفاوتی می‌باشند. اما به طور قطع هیچ یک از آنان به اندازه نوع خاکستری (کاسکو) توانایی تقلید صوت، شدت، ضعف و لحجه را ندارند. هنگامی ‌که یک طوطی خاکستری صحبت می‌کند می‌توان تشخیص داد از چه کسی تقلید می‌کند. زیرا آن‌ها تنها کلمات را به کار نبرده، بلکه صدا و لهجه شخص را به طور حیرت انگیزی بیان می‌کنند. در بسیاری از مواقع این امر موجب بروز سوءتفاهم بین بین اعضای خانواده شده. مثلا صدا کردن مادر با صدا کردن طوطی خاکستری اشتباه گرفته می‌شود! 

طوطی خاکستری آفریقایی
طوطی خاکستری آفریقایی (کاسکو)

بسیاری از طوطی‌های آمازون و طوطی‌های دم قرمز نیز از استعداد کافی برای یادگیری کلمات برخوردارند. مثلا طوطی آمازون پشت گردن طلایی یکی از طوطی‌های آمازون با استعداد در تکلم است.  اما به هنگام حرف زدن آن‌ها به سهولت می‌توان تشخیص داد که این صدای آدم ‌نیست.

طوطی‌های کوچک نیز قادر به تقلید صدا و کاربرد کلمات هستند که در میان آن‌ها مرغ عشق را میتوان نمونه بارز آن‌ها به شمار آورد که برخی از آنان توانایی تقلید هزاران کلمه را دارند. اما برای پی بردن به سخن پراکنی آن‌ها باید به کلمات به کار برده شده به دقت گوش داده شود زیرا تن صدای آن‌ها بسیار پایین است (البته صرف نظر از جیغ‌های بلندشان!)

منابع

مهمترین مطالب طوطی‌ها: