خرید غذای عروس هلندی

پس از آنکه ترکیب مناسب برای غذای عروس هلندی خود را مشخص کردید، می‌توانید برای راحتی کار از بسته‌های مختلف غذایی که در بازار عرضه می‌شوند هم استفاده کنید.

در ادامه لیستی از غذاهای قابل تهیه از دیجیکالا آورده شده است:

غذای عروس هلندی مدل MIX وزن 850 گرم

٪

۳۸,۶۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

غذای عروس هلندی مفید مدل MEDIUM1 وزن 1000 گرم

٪

۵۲,۴۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

غذای عروس هلندی پتزو مدل dutch.b وزن 900گرم

٪

۹۹,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

غذای عروس هلندی ردوپت مدل DBR800 وزن 800 گرم

٪

۶۴,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

غذای عروس هلندی فورجی مدل 4GPRH1 وزن 1000 گرم

٪

۸۳,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

غذای عروس هلندی پتی فول کد PD900 وزن 900 گرم

٪

۹۳,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

غذای عروس هلندی ردوپت مدل DBR1500 وزن 1500 گرم

٪

۸۹,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

غذای عروس هلندی ردوپت مدل PR10 وزن 10 کیلوگرم

٪

۵۳۶,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

غذای عروس هلندی بیبی برد مدل AH100 وزن یک کیلوگرم

۳۵٪

۴۹,۰۰۰

۳۲,۰۰۰ تـومـان

۳۵٪

۴۹,۰۰۰

تـومـان