صدای عروس هلندی

صدای عروس هلندی ترکیبی است از صوت زدن، چهچهه، جیک جیک و انواع صداهای محیط که عروس سعی می‌کند تقلید کند. متاسفانه عروس هلندی برخلاف طوطی‌های بزرگ‌تر مانند کاسکو توانایی سخن گفتن ندارد.

محدوده آوایی عروس هلندی به اندازه‌ای بزرگ نیست که بتواند صداها را به شکل مناسبی تقلید کند ولی صدای بامزه و با نمک این پرنده برای بسیاری افراد دلنشین و جالب است.

همچنین عروس هلندی می‌تواند ریتم آهنگ‌ها را با صدای صوت زدن خود تقلید کند که بسیار با نمک است.

آواز خواندن عروس هلندی

در ویدئوی زیر مجموعه‌ای از بهترین آوازهای عروس هلندی جمع آوری شده است. همانطور که در این ویدئو دیده و شنیده می‌شود آواز عروس هلندی در حقیقت صوت زدن با ریتم است.