خرید اسباب بازی عروس هلندی

با اضافه کردن انواع اسباب بازی به داخل قفس عروس هلندی می‌توانید باعث سرگرم شدن عروس هلندی شوید و فضای خالی قفس را تبدیل به محیط بازی کنید. لیست اسباب بازی‌های موجود در بازار و قابل تهیه از دیجیکالا (اسباب‌بازی‌های نشان داده شده مدل‌های موجود در حال حاضر هستند و اگر مدل دیگری موجود شود به لیست اضافه می‌شود)

اسباب بازی پرندگان مدل CH30

۵۹٪

۷۰,۰۰۰

۲۸,۹۰۰ تومان

اسباب بازی پرندگان کد PL02

۱۷٪

۱۲,۰۰۰

۹,۹۵۰ تومان

اسباب بازی پرندگان مدل NA60

۵۸٪

۷۰,۰۰۰

۲۹,۵۰۰ تومان

نشیمنگاه پرنده کد 1031

۴۱٪

۱۱,۰۰۰

۶,۵۰۰ تومان

اسباب بازی پرندگان مدل M102

۲۵٪

۴۸۰,۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰ تومان

اسباب بازی پرندگان مدل تاب کد AS43

۳٪

۲۴,۲۰۰

۲۳,۴۷۰ تومان

تاب پرندگان کد 0002

٪

۳,۶۰۰ تومان

اسباب بازی پرندگان مدل nt50

۵۹٪

۷۰,۰۰۰

۲۸,۶۰۰ تومان