جلیقه پرواز عروس هلندی

جلیقه پرواز عروس هلندی چیست؟

جلیقه پرواز یک جلیقه کوچک است که برای پوشیدن توسط عروس هلندی ساخته می‌شود. با این جلیقه می‌توانید عروس هلندی را بدون نیاز به نگه درای در قفس، بیرون ببرید و اجازه دهید عروس هلندی پروازهای کوتاهی در پارک و فضای باز هم داشته باشد. البته باید مراقب باشید که پرواز با جلیقه و یک بند متصل به آن، به پرنده کوچک و ظریف صدمه نزند. به همین دلیل بهتر است ابتدا پرنده را در قفس به فضای باز ببرید تا کمی به شرایط عادت کند.

برخی عروس‌های هلندی ممکن است از جلیقه پرواز بترسند، ولی اگر از سن پایین به آنها آموزش پوشیدن جلیقه داده باشید در بسیاری از موارد عروس هلندی از پوشیدن جلیقه و رفتن به فضای باز استقبال هم می‌کند.

درحال دریافت محصولات منتخب …

آموزش پوشیدن جلیقه پرواز به عروس هلندی

مهمترین قسمت آموزش پرنده بخش حلقه سر پرنده است. پرنده‌های کوچک دوست ندارند سر خود را وارد حلقه کنند و به همین دلیل باید کاملا به شما و همینطور جلیقه اعتماد کنند. پرنده باید حس کن خودش به دلخواه خودش جلیقه را می‌پوشد و این کار را به اجبار انجام نمی‌دهد. 

قبل از شروع کار، جلیقه را شل کنید تا پرنده راحت‌تر وارد آن شود. مراحل مختلف پوشیدن جلیقه پرواز به عروس هلندی (و سایر انواع طوطی‌ها) به صورت زیر است:

1. پرنده را در دست بگیرید، بدنش را لمس کنید و بالهایش را باز کنید تا مطمئن شوید که پرنده به شما اعتماد دارد و از شما نمی‌ترسد.

مرحله اول پوشاندن جلیقه پرواز

2. پرنده را با جلیقه پرواز لمس کنید تا به آن کمی عادت کند.

مرحله دوم پوشاندن جلیقه پرواز

3. حال باید به پرنده یاد بدهید که سرش را از حلقه سر جلیقه رد کند. این کار را می‌توانید با چوب آموزش که پرنده به آن اعتماد دارد انجام دهید. پرنده باید حس کند داوطلبانه در حال پوشیدن جلسقه است. بارها و بارها سر پرنده را وارد حلقه کنید و آن را به آرامی خارج کنید، با این کار پرنده یاد می‌گیرد که قرار نیست سرش در حلقه گیر کند و اعتمادش به حلقه جلب می‌شود.

مرحله سوم پوشاندن جلیقه پرواز
چوب آموزش و حلقه سر جلیقه پرواز

4. بعد از حدود یک هفته آموزش بخش حلقه سر، می‌توان کل جلیقه را بست. برای این کار بخش بال‌های جلیقه را هم ببندید. در طول این کار هم بهتر است به پرنده خوراکی بدهید تا سرگرم شود.

مرحله چهارم پوشاندن جلیقه پرواز
در هنگام پوشیدن جلیقه به پرنده غذایی که دوست دارد را بدهید

5. بند جلیقه را محکم کنید تا کاملا بدن پرنده را نگه دارد.

مرحله پنجم پوشاندن جلیقه پرواز

فیلم آموزش بستن جلیقه پرواز عروس هلندی:

چند مدل جلیقه پرواز عروس هلندی قابل خریداری از دیجیکالا

منبع: Youtube