طوطی‌

اگر به طوطی‌ها علاقه‌مند هستید، سعی کنید پیش از آنکه سرپرسی یکی از آنها را قبول کنید، مطالعه کنید و بیشتر یاد بگیرید تا بتوانید با پرنده خود ارتباط بهتر و لذت بخش‌تری داشته باشد. 

نگه‌داری از بسیاری از طوطی‌ها آسان نیست و باید وقت، توجه و انرژی زیادی به پرنده خود اختصاص دهید و اگر آنها را ندانید، ممکن است بعد ار خرید طوطی، دچار مشکل شوید.

هر طوطی شخصیت منحصر به فردی دارد و باید بتوانید با شخصیت پرنده خود ارتباط برقرار کنید، اگر ارتباط عمیقی شکل نگیرد نگه داری از طوطی می‌تواند بسیار مشکل و دردسر ساز باشد، به همین دلیل بیشتر و بیشتر در مورد طوطی‌ها مطالعه کنید.