صدها طوطی دیوانه، معظل مناطق شمالی استرالیا

رسانه‌های دولتی استرالیا اعلام كردند: صدها طوطی كه حركات جنون آمیز و غیرعادی دارند، در مناطق مختلف نواحی شمالی این كشور سرگردان هستند.

«لیزا هانسن» ـ یكی از دامپزشكان بیمارستان حیوانات داروین در استرالیا ـ گفت: این طوطی‌ها علایمی از مستی دارند؛ چرا كه از روی درختان سقوط می‌كنند. دیوانه‌وار پرواز می‌كنند و یا اوج می‌گیرند. ما هنوز موفق نشدیم علت این حالات را در این پرندگان شناسایی كنیم. «هانسن» خاطر‌نشان كرد: تحقیقات نشان می‌دهد كه نوع غذایی كه این طوطی‌ها می‌خورند، علت اصلی به وجود آمدن این حالت دیوانگی و مستی باشد. همچنین یك فرضیه هم وجود دارد كه ورود یك نوع ویروس به داخل بدن آن‌ها عامل این رویداد نادر باشد. البته فرضیه سومی هم وجود دارد كه همان مصرف غذاهایی چون بستنی و نوشابه‌های قوطی است كه این طوطی‌ها از دست بازدید‌كنندگان دریافت می‌كنند.

منبع

مهمترین مطالب طوطی‌ها: