ممنوعیت تجارت جهانی طوطی خاکستری آفریقایی (کاسکو)

طوطی خاکستری آفریقایی

سازمان ملل متحد تجارت جهانی طوطی خاکستری آفریقایی (کاسکو) را که به دلیل توانایی‌شان در تقلید صدای انسان مورد تحسین و توجه هستند، ممنوع کرده تا با کاهش جمعیت این گونه پرنده که ناشی از قاچاق و از بین رفتن جنگل‌هاست مقابله شود.

کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر (CITES) سازمان ملل همچنین تجارت جهانی استخوان شیرهای وحشی را به غیر از آنهایی که در مناطق حفاظت شده پرورش یافته‌اند، ممنوع کرده است.

این گونه طوطی (کاسکو) در پیوست یک این کنوانسیون قرار گرفته که به موجب آن جابه‌جایی این پرندگان و اعضای بدن آنها برای فروش تجاری در مناطق محلی و منطقه‌ای ممنوع می‌شود. به گفته کارشناسان، گنجاندن این گونه پرنده در پیوست یک این کنوانسیون، بهترین سوددهی را برای حفظ گونه‌های جانوری دارد که با خطر از بین رفتن زیستگاه و تجارت غیرقانونی روبه‌رو هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، از بین رفتن جنگل‌ها، فقدان قانون در تجارت این گونه جانوری و افزایش قاچاق به کاهش تعداد طوطی‌های خاکستری آفریقایی منجر شده؛ پرنده‌ای که روزگاری به طور قابل توجهی در زیستگاه‌های طبیعی غرب و مرکز آفریقا وجود داشته‌ است.

منبع

مهمترین مطالب طوطی‌ها: